CERERE DE ÎNSCRIERE INDIVIDUALĂ

Numar concurs
Numele
Prenumele
Data naşterii
Permis conducere (serie, nr.)
Nr. licenţă pilot
Telefon mobil pilot
Denumirea clubului
Denumirea echipei
Nr. legitimatie club

DETALII DESPRE AUTOMOBILUL DE COMPETIŢII

Marca
Tipul
Anul de fabricaţie
Nr. înmatriculare
Seria caroseriei
Cap. cilindrică
Culoare predominantă

DETALII DESPRE AUTOMOBILELE DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI AUXILIAR

Număr de automobile ( 1-2 / parc)
Tipul (autoturism, bus, camion)
şi nr. de înmatriculare
Auxiliar ( da /nu) - marca
Suprafaţa necesară estimată (m2)

ANGAJAMENT

I. Subsemnatul avand calitatea de participant la eveniment, declar pe propria raspundere ca am fost informat despre riscurile la care ma expun si voi respecta indicatiile organizatorului.
II. Am luat la cunostinta regulamentul particular al concursului si ma angajez sa il respect pe toata durata concursului.
III. In timpul desfasurarii concursului nu consum bauturi alcoolice sau alte materiale halucinogene.
IV. Prin semnarea prezentei cereri, ma angajez să respect prescripţiile Regulamentelor Federaţiei Române de Drift şi ale Regulamentului Particular.

Data


by pixeldublu